Stichting Cultuurbehoud Breda vindt cultuurbehoud zeer belangrijk voor de identiteit van een gemeenschap en haar leden; er is geen heden zonder verleden, er is geen toekomst zonder heden. Grondige kennis van de lokale geschiedenis en gebruiken is voor leden van die gemeenschap onontbeerlijk voor het hedendaagse bewustzijn. Cultuurbehoud is het borgen en bewaren van culturele geschiedenis en van hedendaagse cultuuruitingen in tastbare en zichtbare vormen, waarbij deze vormen voor iedere belangstellende voortdurend toegankelijk moeten zijn.

Herkennen, laten zien, beleven! Info en boekingen 076 5154 324 of mail naar info@cultuurbehoudbreda.nl.

award-robdebesvivid-awardbrabantse-erfgoedprijsknippenberg-award

UitgelichtVrouwen rond Van Gogh

Hip Ambacht, de 9 straatjesGeloof, hoop en ware liefde in het leven van een kunstschilder. Bestel nu deze prachtige uitgave over de invloed van Vrouwen en het protestantse geloof in het leven van Vincent van Gogh. Voor €9,95 te koop in het Miniaturen- en poppenmuseum. Lees verder »


Hip Ambacht, de 9 straatjes

Hip Ambacht, de 9 straatjesMet Hip Ambacht kunt u in de periferie van de Bredase binnenstad eigentijdse jonge ondernemers ontmoeten die met passie hun kunstenaarschap en vakmanschap tonen. Maar ook ambachtslieden van weleer zetten hun deuren voor u open. Ontdek Hip Ambacht »


Van Kanonnen tot Kwatta

Van Kanonnen tot KwattaTijdens de leerlijn Van kanonnen tot Kwatta beleven en leren scholieren uit groep 5 en 6 over het Breda van na 1648. Aan de hand van twee thema’s wordt deze periode behandeld; soldaten in de stad en industrie in de stad. Lees verder »


Foods & Boots

Foods & BootsDe 4.000-stappenroute Foods & Boots vertelt het verhaal over Breda als garnizoensstad, waar Bredanaars van en voor het leger leven. In deze wandeling worden Militaire gebou­wen en hun geschiedenis ver­bonden met winkels/horecagelegen­heden, die producten verkopen met een relatie naar dat militaire verleden: cho­colade, bier, aardappels, groente en fruit. Lees verder »


Hip Ambacht Experiences

Hip Ambacht Experiences
De verschillende experiences weten op bijzondere wijze cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen. Dankzij moderne technieken kunnen deelnemers deelnemen aan historische momenten en wordt het verleden tastbaar gemaakt. Lees verder »


Instawalk

Instawalk
Op een interactieve manier zorgt de Instawalk voor cultuurparticipatie en brengt leerlingen op erfgoedlocaties en in contact met klassieke en eigentijdse ambachten in de stad Breda. Lees verder »


Ansichtkaarten & boeken


Bestel unieke ansichtkaarten met bijvoorbeeld Bredase spreuken of boeken die door de stichting zijn uitgegeven.