Immaterieel erfgoed heeft de samenleving gebracht tot wat zij is, we borduren voort op ons verleden en slaan in het heden de weg naar de toekomst in. Economie en commercie hebben ons wellicht niet gebracht wat we wilden of dachten.

We gaan op zoek naar nieuwe en creatieve samenwerkingen, partnerschappen en netwerken. Een nieuw sociaal model dat alle kracht en kennis in de samenleving benut. Samenleven 3.0 bestaat uit het scheppen, het faciliteren van steeds intensieve interacties tussen steeds wisselende stakeholders uit verschillende maatschappelijke contexten.

Opnieuw verbindingen vinden, regelgeving herformuleren en verdienmodellen en concepten bedenken en uitvoeren. De overheid moet actief blijven: ruimte scheppen voor initiatief. Ontmoetingsplekken, huiskamers voor ontspanning en vermaak. Er is geen vast recept, of toch wel: de continue participatie is het vaste recept. Steeds nieuwe concepten waarbij steeds nieuwe deelnemers kunnen insteken zorgt voor een vloeibare samenleving en elasticiteit en creëert begrip en ruimte.

Wat is de betekenis van immaterieel erfgoed voor social innovation?

Hoe kunnen partijen, instituties, ondernemers, toeristen, designers, kunstenaars, scholen, stadsbewoners jong en oud elkaar blijven vinden?

Wat is nu de uitdaging, hoe losten ze dat op in andere tijden met andere tools, hoe kijken we daar nu naar? De stad is van ons allemaal.

Projecten – voor Bredanaars:

Immaterieel erfgoed staat voor : sociale cohesie, vormt het cement van de samenleving. De Nederlandse overheid heeft ook een convenant ondertekend voor immaterieel erfgoed Unesco volgend te zijn. Breda heeft nu zelfs een voorbeeldproject voor Nederland: “hip ambacht, de negen straatjes van Breda”.

 • Begijnenkruiden, boekje en uitleg rondom een kruidentuin en kruidentafel, proeven van kruiden van het begijnhof.
 • Heftige Vrouwen, Bredase Vrouwen van toen en nu, de drukst geboekte stadswandeling bij VVV en Breda Promotions
 • Levensloopproject Bruiden uit diverse culturen, geworteld in Breda ( genomineerd 2010 voor de Willy Knippenberg cultuurprijs)
 • Levensloop project ‘Vrouwen dragen de wereld’, een foto-expositie over drempelmomenten in een mensenleven. Samenwerking met Erfgoed Brabant, Jeugd en gezin en Amphia-ziekenhuis
 • Levensloopproject ‘Jong in Brabant, editie Breda’ een soundtrack van de brugklasser in de jaren ’70 versus de brugklasser 2011. Samenwerking met Erfgoed Brabant, de Nassauschool, Kick Start, Tracks Urban jongerencultuur.
 • Levensloopproject ‘Senioren in Breda, mijn dierbaarste bezit’. Inventarisatie van ‘wat heeft waarde in het leven’. Expositie in Thebe-Heuvel, Thebe-Lucia en Dag van de duurzaamheid (Basisschool de Wildert in Haagse Beemden).
 • Boekbandexpositie, de band tussen Breda en Antwerpen. Expositie door de stad met moderne boekbanden, Bijbels (Grote Kerk) en antiquarische boeken (Synagoge). Samenwerking met CVN (Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland)
 • Fietsboekje Den Ulf, een route voor jong en oud waarin al fietsend langs de Mark (groot) ouders en kinderen elkaar verhalen vertellen. Samenwerking met ondernemers Ulvenhout en Ginneken.
 • Inventarisatie karakteristieke Bredase spreuken, uitgewerkt in ansichtkaarten en tegeltjes: Tegelspreuken.. Samenwerking met Bredase bevolking, Thebe, WonenBreburg
 • Adriaen van der Donck wandeling, aandacht voor deze Bredase kleinzoon van de turfschipper Adriaen van Bergen. Burgeractivist en eerste jurist van de Nieuwe Wereld in Manhattan. Gemeente Breda/erfgoed
 • Kijken bij de rijken, het verstandshuwelijk in historisch perspectief. Een expositie rondom de verstandshuwelijken van de Nassaus, woonachtig op het Bredase kasteel, de industriëlen en regenten en de verstandshuwelijken en bemiddelingsbureaus van nu. Samenwerking bibliotheek Breda
 • De stadsmuur is er nog steeds, dak – en thuisloos zijn in Breda. Art-community: het volgen van dak-en thuislozen gedurende een jaar. Samenwerking met SMO Breda/ StraatRaad/ Annahuis/.
 • Wat doen we met moeder, veranderende zorg is van ons allemaal. Wonenbreburg, Avans.
 • Hip Ambacht, de negen straatjes van Breda. Voorbeeldproject voor andere steden. Kunstenaars, wetenschappers, ambachtslieden, jong en oud, studenten VMBO, vakorganisaties, citymarketing, ondernemers.

Samenwerkende partners

Amarant Artilabo kunstenaars met een beperking, Nassau scholengemeenschap, Stichting Aithra ondernemende Vrouwen, VVV Breda, WonenBreburg, Singelvestealleewonen, Straatraad, Thuis-en daklozen, Nieuwe Veste, Bibliotheek Breda, Theehuis Heuvel, Thebe thuiszorg, Careijn thuiszorg, Thebe Lucia, ouderen Breda, Jongeren Breda, wetenschappers Arnout Jan Beijsterveld UVT, Vroukje Muntjewerf Breda in 1980, Gilde de Baronie, Bredanaars, de Bode, Weekblad Nieuw Ginneken, BN de Stem, stadstv, Stichting Begijnhof Breda, Grote Kerk, Breda Nassaustad, Breda Cultuurnacht, De Uitdaging Ulvenhout, Staatsbosbeheer, KMA Breda, Stichting Historische verzameling, CVN Brussel, FARO Brussel, Huis van Alijn Gent, Boekinders, Rusell Shorto, allochtone vrouwen in vrouwenstudio’s, SMO, Amphiaziekenhuis, Erfgoed Brabant, Centrum voor jeugd en gezin, Sint Joost kunstacademie, VVV Breda, Holland Casino, Horeca Breda, Lilianne Joosen, Kick Start, Tracks Urban jongerenculture Belcrum, KOP, archief Breda. Kraamzorg, kunstenaars, wetenschappers, citymarketing, VMBO school Tessenderlandt, Avans Hoge school, Breda University of Applied Sciences, Imagination Lab, ambachtslieden, ondernemers.

Beeldvorming Hebben wij ons een beeld gevormd door de tijden heen? Is dat beeld bijgesteld naar heersende maatstaven, naar onze tijd? Landlopers waren onder andere al in de middeleeuwen een bekend verschijnsel op het platteland. Vaak door armoede gedreven zwierven mensen rond op zoek naar werk, eten en onderdak.

Heftige vrouw van toen: Mary Read, de piratenvrouw Bloody Mary

Trouwboekje

  

elementor pro