Het bevorderen van instandhouding van lokale culturele goederen en waarden in het belang van huidige en toekomstige generaties. Van Breda een ‘meetingplace’ maken met waarden als creativiteit en volkscultuur, vernieuwingsgeest, ‘oude hofstad’- imago, een plaats van ‘intellect en excellence’.