Uitgevoerd in projecten

Door continue participatie – Stichting Cultuurbehoud Breda

Immaterieel erfgoed heeft de samenleving gebracht tot wat zij is. We borduren voort op ons verleden en slaan in het heden de weg naar de toekomst in. Met onze projecten zetten we immaterieel erfgoed in om kennis en begrip te delen en creëren, om bijzondere samenwerkingen te starten en Breda in haar volle glorie te delen met zowel inwoners als bezoekers.

Economie en commercie hebben ons wellicht niet gebracht wat we wilden of dachten. Daarom gaan we weer op zoek naar nieuwe en creatieve samenwerkingen, partnerschappen en netwerken. Een nieuw sociaal model dat alle kracht en kennis in de samenleving benut: samenleven 3.0. Hierin scheppen en faciliteren we intensieve interacties tussen steeds wisselende stakeholders uit verschillende maatschappelijke contexten.

Opnieuw verbindingen vinden, regelgeving herformuleren en verdienmodellen en concepten bedenken en uitvoeren. De overheid moet actief blijven door ruimte te scheppen voor initiatief. Succesvol ingrediënt is continue participatie, steeds nieuwe concepten waarbij steeds nieuwe deelnemers kunnen insteken. Zo zorgen we voor een vloeibare samenleving en elasticiteit en creëren we begrip en ruimte.

Wat is de betekenis van immaterieel erfgoed voor social innovation?

De stad is van ons allemaal. Hoe kunnen partijen, instituties, ondernemers, toeristen, designers, kunstenaars, scholen, stadsbewoners – jong en oud – elkaar blijven vinden en zo samen nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden creëren? Wat zijn de uitdagingen? Hoe loste men dat op in andere tijden en met welke tools, hoe kijken we daar nu tegenaan? Met onze projecten gaan wij op zoek naar antwoorden op deze vragen en passen we deze toe.

Projecten

 • Begijnenkruiden, boekje en uitleg rondom een kruidentuin en kruidentafel, proeven van kruiden van het begijnhof.
 • Heftige Vrouwen, Bredase Vrouwen van toen en nu, de drukst geboekte stadswandeling bij VVV en Breda Promotions.
 • Levensloopproject Bruiden uit diverse culturen, geworteld in Breda (genomineerd 2010 voor de Willy Knippenberg cultuurprijs).
 • Levensloop project ‘Vrouwen dragen de wereld’, een foto-expositie over drempelmomenten in een mensenleven. Samenwerking met Erfgoed Brabant, Jeugd en gezin en Amphia-ziekenhuis.
 • Levensloopproject ‘Jong in Brabant, editie Breda’ een soundtrack van de brugklasser in de jaren ’70 versus de brugklasser 2011. Samenwerking met Erfgoed Brabant, de Nassauschool, Kick Start, Tracks Urban jongerencultuur.
 • Levensloopproject ‘Senioren in Breda, mijn dierbaarste bezit’. Inventarisatie van ‘wat heeft waarde in het leven’. Expositie in Thebe-Heuvel, Thebe-Lucia en Dag van de duurzaamheid (Basisschool de Wildert in Haagse Beemden).
 • Boekbandexpositie, de band tussen Breda en Antwerpen. Expositie door de stad met moderne boekbanden, Bijbels (Grote Kerk) en antiquarische boeken (Synagoge). Samenwerking met CVN (Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland)
 • Fietsboekje Den Ulf, een route voor jong en oud waarin al fietsend langs de Mark (groot) ouders en kinderen elkaar verhalen vertellen. Samenwerking met ondernemers Ulvenhout en Ginneken.
 • Inventarisatie karakteristieke Bredase spreuken, uitgewerkt in ansichtkaarten en tegeltjes: Tegelspreuken.. Samenwerking met Bredase bevolking, Thebe, WonenBreburg.
 • Adriaen van der Donck wandeling, aandacht voor deze Bredase kleinzoon van de turfschipper Adriaen van Bergen. Burgeractivist en eerste jurist van de Nieuwe Wereld in Manhattan. Gemeente Breda/erfgoed.
 • Kijken bij de rijken, het verstandshuwelijk in historisch perspectief. Een expositie rondom de verstandshuwelijken van de Nassaus, woonachtig op het Bredase kasteel, de industriëlen en regenten en de verstandshuwelijken en bemiddelingsbureaus van nu. Samenwerking bibliotheek Breda.
 • De stadsmuur is er nog steeds, dak- en thuisloos zijn in Breda. Art-community: het volgen van dak-en thuislozen gedurende een jaar. Samenwerking met SMO Breda/ StraatRaad/ Annahuis.
 • Wat doen we met moeder, veranderende zorg is van ons allemaal. Wonenbreburg, Avans.
 • Hip Ambacht, de negen straatjes van Breda. Voorbeeldproject voor andere steden. Kunstenaars, wetenschappers, ambachtslieden, jong en oud, studenten VMBO, vakorganisaties, citymarketing, ondernemers.
 • Vrouwen rond van Gogh. Samenwerking met Renie Lamers Illustratie, Gemeente Breda, VVV

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over bovenstaande projecten. Of wanneer wij mee kunnen denken met een van uw projecten. Sociale cohesie is het cement van de samenleving.

Samenwerkende partners:

Amarant Artilabo kunstenaars met een beperking, Nassau scholengemeenschap, Stichting Aithra ondernemende Vrouwen, VVV Breda, WonenBreburg, Singelvestealleewonen, Straatraad, Thuis-en daklozen, Nieuwe Veste, Bibliotheek Breda, Theehuis Heuvel, Thebe thuiszorg, Careijn thuiszorg, Thebe Lucia, ouderen Breda, Jongeren Breda, wetenschappers Arnout Jan Beijsterveld UVT, Vroukje Muntjewerf Breda in 1980, Gilde de Baronie, Bredanaars, de Bode, Weekblad Nieuw Ginneken, BN de Stem, stadstv, Stichting Begijnhof Breda, Grote Kerk, Breda Nassaustad, Breda Cultuurnacht, De Uitdaging Ulvenhout, Staatsbosbeheer, KMA Breda, Stichting Historische verzameling, CVN Brussel, FARO Brussel, Huis van Alijn Gent, Boekinders, Rusell Shorto, allochtone vrouwen in vrouwenstudio’s, SMO, Amphiaziekenhuis, Erfgoed Brabant, Centrum voor jeugd en gezin, Sint Joost kunstacademie, Holland Casino, Horeca Breda, Lilianne Joosen, Kick Start, Tracks Urban jongerenculture Belcrum, KOP, archief Breda. Kraamzorg, kunstenaars, wetenschappers, citymarketing, VMBO school Tessenderlandt, Avans Hogeschool, NHTV Breda, ambachtslieden, ondernemers, BredaNu.