“De stadsmuur is er nog steeds,
we kunnen nog steeds niet bij jullie komen!”

– Hans Diks –

Foto-expositie

Op zondag 23 juni 2013 was de foto-expositie ‘De stadsmuur is er nog steeds, dak-en thuisloos zijn in Breda’ te zien tijdens de open dag op de Gaarshof. Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. opende haar deuren voor een kijkje achter de schermen.

Ook u kunt de foto-expo tonen want deze foto-expositie reist gedurende 2013 door verschillende wijken en buurten van Breda en nodigt uit tot dialoog. Immers verspreid over de stad staan op termijn woon-/zorgvoorzieningen voor dak- en thuislozen gepland. Guus Meeuwis bezingt in zijn lied ‘op straat’ een harde stad die we wellicht niet kennen. Ga eens mee op een daklozentour of nodig eens een ervaringsdeskundige uit om zijn/haar verhaal te vertellen bij u op school of in het buurthuis. Uw reacties en ervaringen horen we graag en zullen we zeker plaatsen op de website of toevoegen aan de expositie. Mail naar: info@cultuurbehoudbreda.nl


Op deze site kunt u steeds alle activiteiten rondom de expositie: ‘dak- en thuisloos zijn in Breda, de stadsmuur is er nog steeds’ volgen. Fotograaf Steven Van Eck volgde gedurende een jaar dak-en thuislozen in de stad Breda. Barbara Op de Beek tekende hun verhalen op die uitgesproken werden tijdens vaak intense gesprekken. Samen met de professionele inbreng van hulpverleners en vrijwilligers kwam de foto-expositie tot stand.

We bedanken alle dak- en thuislozen die ons op een vaak openhartige wijze lieten meekijken in een stukje van hun leven.

 


Gesprek bij de straatraad Een dakloze, voor de eerste keer op bezoek bij de Straatraad in het Annahuis, vertelt: “Mensen zeggen over daklozen dat ze het aan zichzelf te danken hebben. Maar het kan iedereen zomaar gebeuren’. Een mede-dakloze, ook voor het eerst bij de Straatraad, verzucht: “Het is de angst voor het onbekende. Je wilt niet weten hoe diep je kan zakken.”

Gesprek bij de straatraad
Een dakloze, voor de eerste keer op bezoek bij de Straatraad in het Annahuis, vertelt: “Mensen zeggen over daklozen dat ze het aan zichzelf te danken hebben. Maar het kan iedereen zomaar gebeuren’. Een mede-dakloze, ook voor het eerst bij de Straatraad, verzucht: “Het is de angst voor het onbekende. Je wilt niet weten hoe diep je kan zakken.”

De foto-expositie “De stadsmuur is er nog steeds” is ontwikkeld door Stichting Cultuurbehoud Breda. De gemeente Breda, de Straatraad van het Annahuis, de cliëntenraad van SMO Breda, het Stedelijk Kompas, SingelvesteAlleeWonen zijn partners in het project.

Reeds eerder exposeerden we in de centrale bibliotheek in de Molenstraat. Op de Open Dagen op de Vliet. Ook organiseerden bibiliotheek Breda, het Annahuis en Stichting Cultuurbehoud Breda samen een Straattour door Breda waarbij de deelnemers in gesprek konden gaan met dak- en thuislozen. Omroep Brabant was hierbij en heeft een korte impressie gemaakt. Klik hier om deze te bekijken .


Betekenis ‘daklozen’

Daklozen hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd. Zij zoeken een slaapplaats bij vrienden en kennissen, de nachtopvang, crisisopvang of de openbare ruimtes (portieken, fietsenstallingen of de straat)

Betekenis ‘thuislozen’

Thuislozen zijn mensen die geen contact met familie, vrienden, buren, kortom geen sociaal netwerk meer hebben en een groot risico lopen te vereenzamen en maatschappelijk gezien af te glijden. Ze zijn vaak marginaal gehuisvest en wonen bijvoorbeeld op een camping of in een kraakpand of zoals Ad in een tent.

Een korte impressie van de expositie

Beeldvorming Hebben wij ons een beeld gevormd door de tijden heen? Is dat beeld bijgesteld naar heersende maatstaven, naar onze tijd? Landlopers waren onder andere al in de middeleeuwen een bekend verschijnsel op het platteland. Vaak door armoede gedreven zwierven mensen rond op zoek naar werk, eten en onderdak.

Beeldvorming
Hebben wij ons een beeld gevormd door de tijden heen? Is dat beeld bijgesteld naar heersende maatstaven, naar onze tijd? Landlopers waren onder andere al in de middeleeuwen een bekend verschijnsel op het platteland. Vaak door armoede gedreven zwierven mensen rond op zoek naar werk, eten en onderdak.

Activering op de Gaarshof Op de Gaarshof in Baarle-Nassau vinden veel activeringsactiviteiten plaats. Van kleigieten, tuinonderhoud tot keramiek maken. Het veegproject waarin bewoners winkelcentra schoon en leefbaar maken, is één van de vele activeringprogramma’s.

Activering op de Gaarshof
Op de Gaarshof in Baarle-Nassau vinden veel activeringsactiviteiten plaats. Van kleigieten, tuinonderhoud tot keramiek maken. Het veegproject waarin bewoners winkelcentra schoon en leefbaar maken, is één van de vele activeringprogramma’s.

“Iemand die thuisloos is, hoeft niet dakloos te zijn”

– straatraad Breda –