Jacht en beteugeling

Vrouwen spelen een belangrijke rol in het leven van Vincent. De vrouwen naar wie hij op zoek is, maar ook de vrouwen die hem beteugelen. De stad Breda heeft een band met Vincent en veel van ‘zijn’ vrouwen. Zo woont oma van Gogh, de vrouw van dominee opa Van Gogh, in de Catharinastraat en de Visserstraat. Tante Mietje, de zus van Vincents vader, blijft hier bij haar ouders wonen. Oom Vincent (Cent) en tante Cornelia wonen in een riante villa Huize Mertersem in Princenhage. Na de dood van Vincent’s vader verhuizen zijn moeder, zus Willemien en broer Cor naar Breda. Het verblijf van moeder Van Gogh in Breda is van cruciaal belang bij het verdwijnen van veel schilderijen en pen- en krijttekeningen van Vincent.

2015 was het Vincent van Gogh jaar. En in december 2015 pakte Breda uit tijdens de wintermaanden, met Winters Breda. Een maand vol activiteiten in de binnenstad en een samenwerking in de stad Breda waar we trots op zijn. Naast de kerstmarkten-, mannen en borrels is er tijd voor inspiratie, bezieling, reflectie en heroriëntatie. We zijn in de geschiedenis van de familie van Gogh in Breda gedoken en zo komt het project ‘Vrouwen rond van Gogh’ tot stand. Dit project bestaat inmiddels uit verschillende deelprojecten en blijft een vruchtbare bodem voor mooie activiteiten in de toekomst.

Wandeling

Tijdens de wandeling Vrouwen rond van Gogh bezoeken we diverse locaties in de stad en vertellen aan de hand van de vrouwen ‘van’ van Gogh het verhaal over de familie van Gogh in de stad en het mysterie van de verdwenen schilderijen. Deze wandeling wordt op het moment nog steeds aangeboden. Kijk hier voor meer informatie.

Literatuur

Om tot onze wandeling te komen hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar het verleden van Vincent en zijn familie. Daaruit is ook het werk ‘Vrouwen rond van Gogh’ ontstaan. Een prachtig geïllustreerde boek door Barbara Op de Beek voor Stichting Cultuurbehoud Breda in Samenwerking met Gemeente Breda en VVV Breda. Met illustraties van Renie Lamers Illustratie en te koop voor €9,95.

Omlijsting

Ook laten we Vincent van Gogh en zijn vrouwen aan het woord. Hoor hieronder wat de vrouwen ‘van’ Van Gogh zelf te vertellen hebben.

merged_2.compressed-page6

merged_2.compressed-page1

merged_2.compressed-page4

vrouwenbordencompressed_0-page4

vrouwenbordencompressed_0-page2

vrouwenbordencompressed_0-page1